Thông tin các tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn(Ninh Bình) như sau :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn

1. Tuyến Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn :

– Nhà xe: Đông Chín

– Số điện thoại: 0912491587

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 34 chỗ

– Giá vé: 90.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 3h42 phút

– Lịch trình:  5h30 BX Nước Ngầm -> 9h20  Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình .

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn

 

2. Tuyến Hà Nội – Ninh Bình :

– Nhà xe: Minh Dũng

– Số điện thoại: 0944227272

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 5 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h21 phút

– Lịch trình: Xe chạy từ  BX Nước Ngầm -> Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình vào các khung giờ: 7h30 -> 9h50, 8h30 -> 10h50, 13h20 -> 15h40 , 13h45 -> 16h05, 14h50 -> 17h10.

3. Tuyến Hà Nội – Ninh Bình :

– Nhà xe: Trọng Hào

– Số điện thoại: 0914476390, 01646614991

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 70.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h21 phút

– Lịch trình:  10h00  BX Nước Ngầm -> 12h30 Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình.

 Trên đây là lộ trình xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn(Ninh Bình). Các bạn có thể tham khảo một số tuyến xe khác ở Bến xe Nước Ngầm dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tam Điệp

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tuyên Quang