Để biết thêm thông tin các tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Yên Mô, mời bạn đọc theo dõi thông tin chi tiết dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Yên Mô

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Yên Mô

1. Tuyến Bến xe Nước Ngầm đến Yên Mô :

– Nhà xe: Mạnh Chiến

– Số điện thoại: 0168958917, 0972525586

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị trấn Yên Mô

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 70.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h30

– Lịch trình: 13h00 BX Nước Ngầm -> 15h30 Thị trấn Yên Mô.

 Trên đây là lộ trình xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Yên Mô. Các bạn có thể tham khảo một số tuyến xe khác ở Bến xe Nước Ngầm dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Hàm Yên

 Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Nho Quan