Để biết thêm thông tin các tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Ninh Bình, mời bạn đọc theo dõi thông tin chi tiết dưới đây :

Lộ trình 8 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Ninh Bình

1. Tuyến Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Nho Quan :

– Nhà xe: Đức Trung

– Số điện thoại: 0902039424

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Nho Quan

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h30

– Lịch trình: 14h30 BX Nước Ngầm -> 17h00 BX Nho Quan .

2. Tuyến xe từ Hà Nội – Ninh Bình:

– Nhà xe: Quang Thắng Hà Nội

– Số điện thoại: 0912353976

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Nho Quan

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 8 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h30

– Lịch trình: Các chuyến xe chạy từ  BX Nước Ngầm ->  BX Nho Quan vào lúc: 7h00 – 9h30, 8h00 – 10h30, 10h00 – 12h30, 13h00 – 15h30, 14h00 – 16h30, 15h00 – 17h30, 16h00 – 18h30, 17h00 – 19h30.

3. Tuyến Bến xe Nước Ngầm đến Yên Mô :

– Nhà xe: Mạnh Chiến

– Số điện thoại: 0168958917, 0972525586

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị trấn Yên Mô

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 70.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h30

– Lịch trình: 13h00 BX Nước Ngầm -> 15h30 Thị trấn Yên Mô.

Lộ trình 8 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Ninh Bình

4. Tuyến Bến xe Nước Ngầm đến Tam Điệp :

– Nhà xe: Ngọc Chỉnh

– Số điện thoại: 0989727297

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị xã Tam Điệp

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 70.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 2 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h30

– Lịch trình:  BX Nước Ngầm -> Thị xã Tam Điệp(Ninh Bình) vào lúc: 10h00 – 12h30, 18h00 – 20h30

5. Tuyến Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn :

– Nhà xe: Đông Chín

– Số điện thoại: 0912491587

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 34 chỗ

– Giá vé: 90.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 3h42 phút

– Lịch trình:  5h30 BX Nước Ngầm -> 9h20  Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình .

6. Tuyến Hà Nội – Ninh Bình :

– Nhà xe: Minh Dũng

– Số điện thoại: 0944227272

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 5 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h21 phút

– Lịch trình: Xe chạy từ  BX Nước Ngầm -> Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình vào các khung giờ: 7h30 -> 9h50, 8h30 -> 10h50, 13h20 -> 15h40 , 13h45 -> 16h05, 14h50 -> 17h10.

7. Tuyến Hà Nội – Ninh Bình :

– Nhà xe: Trọng Hào

– Số điện thoại: 0914476390, 01646614991

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 70.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h21 phút

– Lịch trình:  10h00  BX Nước Ngầm -> 12h30 Thị Trấn Phát Diệm – Kim Sơn – Ninh Bình.

8. Tuyến BX Nước Ngầm –  BX Ninh Bình :

– Nhà xe: Cường Mai

– Số điện thoại: 0968900233

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Ninh Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 70.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 3 giờ

– Lịch trình:  11h00  BX Nước Ngầm -> 14h00 BX Ninh Bình.

 Trên đây là lộ trình xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Ninh Bình. Các bạn có thể tham khảo một số tuyến xe khác ở Bến xe Nước Ngầm dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tam Điệp

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tuyên Quang