TÌM TUYẾN XE

Danh sách các tuyến xe (Số lượng: 211)

STTTuyến xeCự ly (KM)Giờ khởi hànhGiá vé (VNĐ)Chi tiết
1Vinh291 km17:00 - 23:00200.000 VNĐ Chi tiết
2Cửa Ông158 km05:00-17:00120.000đ Chi tiết
3Hiệp Hòa50km9:00 - 19:0042.000 Chi tiết
4Bắc Giang68km4:00- 18:0050.000 Chi tiết
5Cẩm Phả158 km05:00-18:30120.000đ Chi tiết
6Bãi Cháy149 km05:00-18:30100.000đ Chi tiết
7Bến xe Móng Cái300 km19:00200.000đ Chi tiết
8Thanh Chương373 km19:00200.000 VNĐ Chi tiết
9Nam Đàn349 km20:00200.000 VNĐ Chi tiết
10Yên Thành20:00150.000 VNĐ Chi tiết
11Cửa Lò328 km21:30 - 22:30220.000 VNĐ Chi tiết
12Nhã Nam- Tân Yên80km13:30 - 15:30Liên hệ Chi tiết
13Tuyên Quang130km5:00- 20:3080.000-95.000 Chi tiết
14Cao bằng272 km20:30 - 20:40Liên hệ Chi tiết
15Tiền Hải109 km12:45 - 12:50Liên hệ Chi tiết
16Hà Giang31820:00 - 21:00Liên hệ Chi tiết
17Sơn La308 km19:30Liên hệ Chi tiết
18Lục Yên183 km6:30 - 21:00Liên hệ Chi tiết
19Lai Châu402 km19:45Liên hệ Chi tiết
20Thanh Sơn93 km8:45 - 17:15Liên hệ Chi tiết
21Móng Cái300 km11: Chi tiết
22Hải Hậu90 km11:30 - 16:40Liên hệ Chi tiết
23Điện Biên474 km18:30Liên hệ Chi tiết
24Kim Sơn93 km17:30Liên hệ Chi tiết
25Nghĩa Lộ183 km11:45 - 17:15Liên hệ Chi tiết
26Quỳnh Nhai300 km18:00Liên hệ Chi tiết
27Yên Mô93 km17:10Liên hệ Chi tiết
28Nghĩa Đàn307 km9:45Liên hệ Chi tiết
29Lào Cai338 km6:00 - 22:00Liên hệ Chi tiết
30Hàm Yên16517:00Liên hệ Chi tiết
31Mường La375 km16:45Liên hệ Chi tiết
32Giao Hải171 km17:40Liên hệ Chi tiết
33Lạng Sơn154 km18:00Liên hệ Chi tiết
34Phú Thọ93 km8:30 - 17:30Liên hệ Chi tiết
35Nam Định 130 km17:50Liên hệ Chi tiết
36Chiêm Hóa165 km13:30Liên hệ Chi tiết
37Na Hang259 km6:45 - 18:00Liên hệ Chi tiết
38Thọ Xuân153 km6:30 - 17:00Liên hệ Chi tiết
39Quất Lâm90 km13:30Liên hệ Chi tiết
40Thái Bình109 Chi tiết
41Thái Bình109 km13:30Liên hệ Chi tiết
42Phù Yên 163 km13:30Liên hệ Chi tiết
43Ấm Thượng75 km13:30Liên hệ Chi tiết
44Thái Nguyên70 km13:30Liên hệ Chi tiết
45Hưng Hà82 km13:30Liên hệ Chi tiết
46Thanh Hóa193 km13:30Liên hệ Chi tiết
47Chợ Đồn154 km13:40Liên hệ Chi tiết
48Sa Pa355 km13:40Liên hệ Chi tiết
49Hòa Bình76 km13:40Liên hệ Chi tiết
50Cẩm Khê93 km13:40Liên hệ Chi tiết
51Kim Xuyên125 km13:40Liên hệ Chi tiết
52Cẩm Thủy234 km13:40Liên hệ Chi tiết
53Thanh Ba93 km13:40Liên hệ Chi tiết
54Yên Bái183 km13:40Liên hệ Chi tiết
55Quỳnh Côi106 km13:50Liên hệ Chi tiết
56Nghĩa Hưng153 km13:50Liên hệ Chi tiết
57Yên Lập129 km14:00Liên hệ Chi tiết
58La Phù93 km14:00Liên hệ Chi tiết
59Nho Quan93 km14:00Liên hệ Chi tiết
60Ninh Bình93 km14:00Liên hệ Chi tiết
61Lý Nhân90 km14:00Liên hệ Chi tiết
62Ba Bể211 km14:00Liên hệ Chi tiết
63Mai Châu177 km14:00Liên hệ Chi tiết
64Lập Thạch78 km14:00Liên hệ Chi tiết
65Cổ Lễ90 km14:10Liên hệ Chi tiết
66Phúc Yên40 km14:10Liên hệ Chi tiết
67Đình Cả109 km14:10Liên hệ Chi tiết
68Chi Nê76 km14:20Liên hệ Chi tiết
69Đồng Đăng154 km14:20 - 15:40Liên hệ Chi tiết
70Vĩnh Tường50 km14:20Liên hệ Chi tiết
71Giao Thủy171 km14:20Liên hệ Chi tiết
72Nông Cống221km14:20Liên hệ Chi tiết
73Thanh Hà70 km14:20Liên hệ Chi tiết
74Vân Đồn 178 km14:20Liên hệ Chi tiết
75Thanh Minh90 km14:30Liên hệ Chi tiết
76Quảng Liên Chi tiết
77Việt Trì75 km14:30Liên hệ Chi tiết
78Thanh Thủy106 km14:30Liên hệ Chi tiết
79Bãi Bằng93 km14:40Liên hệ Chi tiết
80Bắc Lạng Sơn228 km14:50Liên hệ Chi tiết
81Đông Hưng97 km14:50Liên hệ Chi tiết
82Vĩnh Yên55 km14:50Liên hệ Chi tiết
83Sơn Dương125 km15:10Liên hệ Chi tiết
84Đông Xuyên109 km15:20Liên hệ Chi tiết
85Ý Yên158 km15:20Liên hệ Chi tiết
86Khánh Thành153 km15:30Liên hệ Chi tiết
87Hà Nam110 km15:30Liên hệ Chi tiết
88Kim Bôi148 km15:30Liên hệ Chi tiết
89Nghi Sơn153 km15:40Liên hệ Chi tiết
90Quỳ Hợp 331 km15:50Liên hệ Chi tiết
91Yên Lạc67 km15:50Liên hệ Chi tiết
92Bình Lục110 km15:50Liên hệ Chi tiết
93Đô Quan90 km15:50Liên hệ Chi tiết
94Bắc Cạn166 km16:00Liên hệ Chi tiết
95Tế Tiêu44.5 km13:50Liên hệ Chi tiết
96Sơn Tây42.3 km13:50 - 15:30Liên hệ Chi tiết
97Quỹ Nhất130 km14:20Liên hệ Chi tiết
98Thái Sơn 109 km15:10Liên hệ Chi tiết
99Thịnh Long130 km6:5070.000 VNĐ Chi tiết
100Trực Ninh119 km6:5075.000 VNĐ Chi tiết
101Lạc Sơn131 km7:00120.000 VNĐ Chi tiết
102Đô Lương330 km7:00200.000 VNĐ Chi tiết
103Chăm Mát74 km7:00100.000 VNĐ Chi tiết
104Nghệ An343 km7:20220.000 VNĐ Chi tiết
105Vụ Bản88 km7:3070.000 VNĐ Chi tiết
106Tây Sơn84 km7:30100.000 VNĐ Chi tiết
107Đắk Lắk1500 km7:40 Chi tiết
108Thái Thụy137 km Chi tiết
109Tân Lạc112 km8:30120.000 VNĐ Chi tiết
110Hà Tĩnh423 km Chi tiết
111Minh Đài110 km11h30 Chi tiết
112Chăm Mát7H00liên hệ Chi tiết
113Ninh Bình Chi tiết
114Phú Thọ Chi tiết
115Bắc Giang Chi tiết
116Nam Định Chi tiết
117Thanh Hóa Chi tiết
118Hòa Bình Chi tiết
119Hà Tĩnh Chi tiết
120Lai Châu Chi tiết
121Cẩm Phả Chi tiết
122Tuyên Quang Chi tiết
123Bắc Ninh Chi tiết
124Bến xe lan bảo700km18:00 260.000 VNĐ Chi tiết
125Bến Xe Ân Thi70km10:30, 17:00Đang cập nhật Chi tiết
126Bến Xe Ân Thi70km 10:30, 17:00 Đang cập nhật Chi tiết
127Bến Xe Cẩm Nhượng Đang cập nhật 20:00, 21:30Đang cập nhật Chi tiết
128Bến Xe Cẩm Phả200km05:30 Đang cập nhật Chi tiết
129Bến Xe Cẩm Nhượng Đang cập nhật20:00, 21:30 Đang cập nhật Chi tiết
130Bến Xe Chín Nghĩa900km 12:00, 13:00, 13:30 400.000 VNĐ Chi tiết
131 Bến Xe Con Cuông 290km08:00, 12:30, 18:00, 20:00, 22:00200.000 VNĐ Chi tiết
132Bến Xe Cửa Lò290km 08:00, 12:30, 18:00, 20:00, 22:00 215.000 VNĐ Chi tiết
133Bến Xe Cửa Lò 190km09:30, 14:20, 21:15215.000 VNĐ Chi tiết
134 Bến Xe Đà Lạt 1500km21:00 , 22:00700.000 VNĐ Chi tiết
135Bến Xe Chín Nghĩa 900km 12:00, 13:00, 13:30 400.000 VNĐ Chi tiết
136 Bến Xe Đồng Đăng 170km06:00Đang cập nhật Chi tiết
137Bến Xe Đồng Hới500km18:00, 18:30, 19:30200.000 VNĐ Chi tiết
138Bến Xe Đức Cơ 1300km04:00, 06:00Đang cập nhật Chi tiết
139Bến Xe Đức Long1250km7:00600.000 VNĐ Chi tiết
140Bến Xe Đức Long 1250km 7:00 600.000 VNĐ Chi tiết
141Bến Xe Đức Thọ 300km08:00, 20:00190.000 VNĐ Chi tiết
142Bến Xe Gia Nghĩa1395km20:00750.000 VNĐ Chi tiết
143 Bến Xe Hà Tĩnh345kmXe chạy liên tục từ 05:40 đến 23:30'190.000 VNĐ Chi tiết
144 Bến Xe Hàm Yên 200km 05:00Đang cập nhật Chi tiết
145 Bến Xe Hồng Lĩnh 318km07:20, 08:05, 08:20, 09:55, 18:00, 20:05, 20:30, 21:35190.000 VNĐ Chi tiết
146Bến Xe Hương Lý200km 06:30Đang cập nhật Chi tiết
147Bến Xe KBang1100km06:30 Đang cập nhật Chi tiết
148 Bến Xe Kỳ Anh400km05:40, 08:00, 11:30, 13:20, 18:00, 19:35, 20:30, 21:30230.000 VNĐ Chi tiết
149Bến Xe Kỳ Lâm 410km06:00, 09:35, 10:20, 22:00, 22:35230.000 VNĐ Chi tiết
150 Bến Xe Lai Châu450km15:00, 17:45Đang cập nhật Chi tiết
151Bến Xe Lãng ĐôngĐang cập nhật 07:00480.000 VNĐ Chi tiết
152Bến Xe Lào Cai290km 06:45, 08:00, 10:00, 11:00, 15:00, 17:20, 18:40, 20:20230.000 VNĐ Chi tiết
153Bến Xe Lập Thạch 90km09:00, 10:00, 17:00, 19:00, 19:45Đang cập nhật ... Chi tiết
154Bến Xe Lục Yên280km05:15, 05:30, 15:30Đang cập nhật Chi tiết
155Bến Xe Luoongprabang Đang cập nhật 18:30850.000 VNĐ Chi tiết
156Bến Xe Mậu A200km 12:00 Đang cập nhật Chi tiết
157 Bến Xe Miền Đông1725km08:00, 09:00, 11:30, 15:00,16:00,17:30, 20:00, 21:00,850.000 VNĐ Chi tiết
158Bến Xe Na Hang 286km 07:00 Đang cập nhật Chi tiết
159 Bến Xe Nam Đàn310km6:40, 09:15, 10:30, 11:40190.000 VNĐ Chi tiết
160 Bến Xe Nga Sơn 130km12:30Đang cập nhật Chi tiết
161Bến Xe Nghi Sơn220km 09:00 110.000 VNĐ Chi tiết
162 Bến Xe Nghi XuânĐang cập nhật 09:00, 10:00, 21:30Đang cập nhật Chi tiết
163Bến Xe Nghĩa Đàn290km 09:00, 09:15, 10:00, 12:15, 14:00, 19:00. 20:15, 21:00, 21:30 58.000 VNĐ Chi tiết
164Bến Xe Ngọc Hồi1110km07:00 570.000 VNĐ Chi tiết
165Bến Xe Phía Bắc680km16:00 280.000 VNĐ Chi tiết
166Bến Xe Phía Bắc 160km05:15, 06:30, 14:00 Đang cập nhật Chi tiết
167 Bến Xe Phía Nam 360km03:00, 03:30, 04:00, 07:45, 17:15Đang cập nhật Chi tiết
168Bến Xe Quảng Ngãi890km11:00400.000 VNĐ Chi tiết
169 Bến Xe Quế PhongĐang cập nhật 07:30 Đang cập nhật Chi tiết
170Bến Xe Quy Đạt 450km 18:00 200.000 VNĐ Chi tiết
171Bến Xe Quỳ Hợp 290km 13:00,16:00, 20:00, 20:30200.000 VNĐ Chi tiết
172Bến Xe Sapa 340km05:00 260.000 VNĐ Chi tiết
173Bến Xe SavannakhetĐang cập nhật Xe chạy thứ 2,4,6,7 600.000 VNĐ Chi tiết
174 Bến Xe Sơn Hải 240km 07:15. 07:30, 08:00, 09:30,11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00 120.000 VNĐ Chi tiết
175Bến Xe Tân Kỳ 320km8:30, 18:00 200.000 VNĐ Chi tiết
176Bến Xe Tây Sơn 340km 07:05, 10:05, 12:05, 20:20, 21:05, 21:20, 21:45, 22:05 190.000 VNĐ Chi tiết
177Bến Xe Thành Phố Tuyên Quang188km 4:20, 5:30, 08:00, 10:45, 12:15Đang cập nhật Chi tiết
178Bến Xe Viêng Chăn Đang cập nhật 18:30 Đang cập nhật Chi tiết
179 Bến Xe Vinh 293km Xe chạy liên tục từ 05:40' đến 23:45'. 180.000 VNĐ Chi tiết
180Bến Xe Vũng Tàu 1850km 18:30,19:00,19:30,20:30 830.000 VNĐ Chi tiết
181Bến Xe Yên Bái 200km 06:00 Đang cập nhật Chi tiết
182 Trại 6 Đang cập nhật 06:40 200.000 VNĐ Chi tiết
183Bxe Nông CốngĐang cập nhật Chi tiết
184Bến xe Vinh Đang cập nhật 15hĐang cập nhật Chi tiết
185Quỳnh Lưu Nghệ An Đang cập nhật 14h30 Đang cập nhật Chi tiết
186Bến xe Vinh Đang cập nhật 14h20Đang cập nhật Chi tiết
187Bến XeHà Tĩnh Đang cập nhật 9h50.14h10.14h55.15h45.22h40 Đang cập nhật Chi tiết
188Bến xe Vinh Đang cập nhật 13h.14h40.15h50.16h50.22h30 Đang cập nhật Chi tiết
189Bến xe Vinh Đang cập nhật 15h05.17h.19h55 Đang cập nhật Chi tiết
190Bến xe Vinh Đang cập nhật 15h05.17h.19h55Đang cập nhật Chi tiết
191Bến xe Vinh Đang cập nhật 14hĐang cập nhật Chi tiết
192Bến xe Hương Khê Hà Tĩnh Đang cập nhật 10h30.12h30.14h20 Đang cập nhật Chi tiết
193Bến xe Hậu Lộc Thanh HóaĐang cập nhật 7h3013h.16h30Đang cập nhật Chi tiết
194Bến xe BX Thanh hóa Đang cập nhật 6h.7h.8h.9h.10h.11h.13h.15h.16h30.17h.17h30.18h.18h30.19h Đang cập nhật Chi tiết
195Bến xe Vinh Đang cập nhật 13h50.14h30.17h20.18h Đang cập nhật Chi tiết
196Bến xe Vinh Đang cập nhật 12h20 Đang cập nhật Chi tiết
197Bến xe quảng bình Đang cập nhật 19h30Đang cập nhật Chi tiết
198Bến xe quảng trị Đang cập nhật 18h00Đang cập nhật Chi tiết
199Bến xe quảng bình Đang cập nhật 18h30Đang cập nhật Chi tiết
200Bến Xe Vũng Tàu Đang cập nhật 19h Đang cập nhật Chi tiết
201Bến xe hải phòng Đang cập nhật 19h Đang cập nhật Chi tiết
202Bến xe hải phòng Đang cập nhật 19h Đang cập nhật Chi tiết
203Bến xe tp hcm Đang cập nhật 20:00 Đang cập nhật Chi tiết
204Bến xe tp hcm Đang cập nhật 7h.13h.20h30.21h30 Đang cập nhật Chi tiết
205Bến xe tp hcm Đang cập nhật 11h30 17hĐang cập nhật Chi tiết
206Bến xe Luông prabang Đang cập nhật 19hĐang cập nhật Chi tiết
207Bến Xe Viêng Chăn Đang cập nhật 19h.20hĐang cập nhật Chi tiết
208Bến xe Huế Đang cập nhật 16hĐang cập nhật Chi tiết
209Bến xe vũng tàu Đang cập nhật 18h30.20hĐang cập nhật Chi tiết
210Bến xe Đà Nẵng Đang cập nhật 15h Đang cập nhật Chi tiết
211XE KHÁCH QUANG THẮNG HÀ NỘIĐang cập nhật 700 80 000 Chi tiết