Sở GTVT Hà Nội có thông báo hướng dẫn hành khách đi xe buýt kết nối giữa các bến xe sau khi điều chuyển xe khách.

xe-bus-ket-noi-ben-xe-nuoc-ngam-voi-cac-ben-xe-khac

Ngày 1/1/2017, Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn hành khách đi xe buýt kết nối giữa các bến xe ở Hà Nội sau khi xe khách điều chuyển luồng tuyến cụ thể như sau:

Từ bến xe Nước Ngầm đi bến Mỹ Đình có các tuyến 16 và 60 (A,B); đi bến Yên Nghĩa có tuyến 21B; đi bến Giáp Bát có các tuyến 06 (A,B,C,D,E), 08, 16 và 21B; đi bến Gia Lâm có các tuyến 06 (A,B,C,D,E), 08, 16 và 21B. Từ bến xe Nước Ngầm vào trung tâm thành phố có tuyến 04.

Tuyến xe bus đến bến xe Nước Ngầm

Tuyến xe bus đến bến xe nước Ngầm có 06, 08, 12, 37, 206, 207, 209. Bến xe Nước Ngầm nằm ở số 8, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Bến xe Nước Ngầm là bến xe xã hội hoá trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ngành nước & Môi trường (WEDICO) có diện tích 10.300 m2. Năm 2006, Sở Giao thông vận tải Hà Nôi công bố công suất thiết kế của bến là 350 lượt xe/ngày. Đến tháng 3/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã cho phép bến xe Nước Ngầm mở rộng lên tổng diện tích là 17.800m2, có thể phục vụ tối thiểu khoảng 800 lượt xe/ngày.