Dưới đây là thông tin tuyến bến xe nước ngầm đi Bắc Giang.Mời các bạn cùng tham khảo:

Theo nhu cầu của khách hàng, từ ngày mai 10/3/2016 tuyến Chũ- Bến xe nước ngầm xe tăng thêm lưu lượng chuyến đi và tăng thêm 04 xe county 29 chỗ đời mới phục vụ mọi người. Giá vé như đã niêm yết. Vì vậy, tuyến xe hiện nay có xe Ford và xe county 29 chỗ. Mong mọi người ủng hộ. Giờ điều chỉnh như sau:
Xuất bến Chũ :4h20, 5h05, 5h25, 5h45, 6h25, 7h05, 7h25, 7h45, 8h25, 09h05, 9h25, 10h05, 11h00, 11h45, 12h40, 13h10, 13h25, 14h05, 14h15, 14h45, 15h15, 16h05, 16h35
Xuất bến Nc ngầm: 5h10, 5h40, 6h40, 7h40, 8h25, 9h00, 9h20, 9h50, 10h10, 10h30, 11h00, 11h40, 12h10, 12h45, 13h20, 13h50, 14h20, 15h00, 15h30, 16h10, 17h10, 17h45.
⚡️⚡️Trong đó Xe county:chạy giờ cố định tại chũ: 4h20, 5h25, 7h25, 9h25, 13h10, 13h25,
15h15
⚡️⚡️Tại Nc ngầm: 8h25, 9h20, 10h30, 12h10, 16h10, 16h50, 05h10 (sáng hôm sau)
Tuỳ theo tình hình thực tế giờ xe có thể thay đổi chút ít để phù hợp. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách