Thông tin các tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Hưng Yên như sau :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Hưng Yên

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Hưng Yên

1. Tuyến Hà Nội – Hưng Yên :

– Nhà xe: Phượng Hoàng

– Số điện thoại: 03213511511

– Tên tuyến: Hà Nội – Hưng Yên

– Sơ đồ ghế : Xe ghế ngồi 30 chỗ

– Giá vé: 32.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 29 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 1 giờ

– Lịch trình:  xe chạy từ BX Nước Ngầm -> BX Hưng Yên từ 7h00 -> 16h30 , mỗi chuyến cách nhau 30 phút.

 Trên đây là lộ trình xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn(Ninh Bình). Các bạn có thể tham khảo một số tuyến xe khác ở Bến xe Nước Ngầm dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến TP Hồ Chí Minh

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Ninh Bình

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tuyên Quang