Thông tin các tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Quảng Ngãi như sau :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Quảng Ngãi

1. Tuyến Bến xe Nước Ngầm đến Kim Sơn :

– Nhà xe: Chín Nghĩa

– Số điện thoại: 0553820820, 0983835837

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Quảng Ngãi

– Sơ đồ ghế : Xe giường nằm 40 chỗ

– Giá vé: 350.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 2 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 18 giờ

– Lịch trình:  xe chạy từ BX Nước Ngầm -> Bến xe Quảng Ngãi vào các khung giờ : 12h30 -> 6h30, 13h -> 7h

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Quảng Ngãi

2. Tuyến Hà Nội – Quảng Ngãi:

– Nhà xe: Sao Vàng

– Số điện thoại:  0553828626

– Tên tuyến: Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Quảng Ngãi

– Sơ đồ ghế : Xe giường nằm 40 chỗ

– Giá vé: 400.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 19 giờ

– Lịch trình:  13h00 BX Nước Ngầm -> 8h00 Bến xe Quảng Ngãi

 Trên đây là lộ trình xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Quảng Ngãi. Các bạn có thể tham khảo một số tuyến xe khác ở Bến xe Nước Ngầm dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tam Điệp

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Tuyên Quang