Để biết thêm thông tin các tuyến xe từ BX Nước Ngầm đến BX Thái Bình, mời bạn đọc theo dõi thông tin chi tiết dưới đây :

Lộ trình 7 tuyến xe từ BX Nước Ngầm đến BX Thái Bình

1. Tuyến Hà Nội – Thái Bình :

– Nhà xe: VIETBUS

– Số điện thoại: 0436272727

– Tên tuyến: BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Xe ghế ngồi 16 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 43 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2 giờ 15 phút

– Lịch trình: xe chạy từ  BX Nước Ngầm – BX Thái Bình vào các khung giờ từ 5h -> 19h , mỗi chuyến cách nhau 20 phút.

2. Tuyến BX Nước Ngầm – BX Thái Bình :

– Nhà xe: Phiệt Học

– Số điện thoại:  01234346868

– Tên tuyến: BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Xe ghế ngồi 30 – 45 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 4 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 5 phút

– Lịch trình: xe xuất bến ở  BX Nước Ngầm -> BX Thái Bình từ 5h -> 19h , mỗi chuyến cách nhau 20 phút.

Lộ trình 7 tuyến xe từ BX Nước Ngầm đến BX Thái Bình

3. Tuyến Hà Nội – BX Thái Bình :

– Nhà xe: Đức Long – Thái Bình

– Số điện thoại: 0979260876, 0912397789

– Tên tuyến:  BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 3 giờ

– Lịch trình:  14h50  BX Nước Ngầm -> 15h50 BX Thái Bình

4. Tuyến BX Nước Ngầm – BX Thái Bình :

– Nhà xe: Đức Nghĩa

– Số điện thoại: 0902039424

– Tên tuyến:  BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 1 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 3 giờ

– Lịch trình:  10h00  BX Nước Ngầm -> 13h00 BX Thái Bình

5. Tuyến BX Nước Ngầm – BX Thái Bình :

– Nhà xe: Khai Nguyên

– Số điện thoại: 0987674964, 0972911368, 0904259322

– Tên tuyến:  BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 11 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 3h30 phút

– Lịch trình:  xe xuất bến từ BX Nước Ngầm -> BX Thái Bình từ 5h00 -> 13h30, mỗi chuyến cách 30 phút.

6. Tuyến BX Nước Ngầm – BX Thái Bình :

– Nhà xe:Thái Thụy

– Số điện thoại: 0903417593

– Tên tuyến:  BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 29 chỗ

– Giá vé: 75.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 3 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2 giờ

– Lịch trình:  xe xuất bến từ BX Nước Ngầm -> BX Thái Bình trong khung giờ : 12h05 -> 14h05, 11h05 ->13h05, 12h45->14h45

7. Tuyến BX Nước Ngầm – BX Thái Bình :

– Xí nghiệp : công ty TNHH vt bus – Hải Phòng

– Số điện thoại: 0313717097, 0313715715, 0912296088

– Tên tuyến:  BX Nước Ngầm – BX Thái Bình

– Sơ đồ ghế : Ghế ngồi 45 chỗ

– Giá vé: 80.000đ / 1 lượt

– Lưu lượng xe: 28 chuyến/ ngày

– Tổng thời gian chạy : 2h30

– Lịch trình:  xe xuất bến từ BX Nước Ngầm -> BX Thái Bình trong khung giờ : 4h50->18h30 mỗi chuyến cách nhau 30 phút.

Trên đây là lộ trình xe từ BX Nước Ngầm đến BX Thái Bình. Các bạn có thể tham khảo một số tuyến xe khác ở Bến xe Nước Ngầm dưới đây :

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Quảng Ngãi

Lộ trình 5 tuyến xe từ Bến xe Nước Ngầm đến Hưng Yên